Dagelijks brood

Een ontroerend mooie ontmoeting gehad met de kranige 90-jarige S. die haar verhaal-in-haar-boekje in dankbaarheid overschouwt. Ook twee diepe gesprekken gehad met mensen die zich, temidden van het grote verdriet om hun lichaam dat hen in de steek laat, gelukkig prijzen omdat ze zich omringd weten door zorgende en lieve familie en vrienden. En daarnaast het bericht dat M., bij wie het voorziene gesprek onlangs wegens te veel pijn niet kon doorgaan, is gestorven, in de warme geborgenheid van haar geliefden. Ja, we mogen het vanuit Amfora telkens weer horen, zien, voelen: de ervaring van liefdevolle nabijheid is het dagelijkse brood dat ons voedt en leven geeft.